Kinesiotaping

KINEZJOTAPING jest metodą leczenia, opierającą się głównie na oddziaływaniu sensorycznym, czyli oddziaływaniu na organizm poprzez skórę i mięśnie przy pomocy specjalnych plastrów o parametrach zbliżonych do tych, jakie posiada ludzka skóra.

Odpowiednie naklejenie plastrów umożliwia: 

  • zachowanie pełnego zakresu ruchów
  • świadome przywrócenie mięśniom właściwego napięcia
  • pobudzenie uszkodzonych mięśni
  • zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • likwidację obrzęków chłonnych
  • korekcję postawy
  • poprawę mikrokrążenia